:::

VIPラウンジ

国際線貴賓室

国際線貴賓室
電話:8770-3566
営業時間:5:30-20:30
航空便の出発時間に合わせてフレキシブルに調整します。国内線貴賓室

国内線貴賓室
電話:8770-3576
営業時間:6:00-20:00
航空便の出発時間に合わせてフレキシブルに調整します。

Content